МОБИЛНА КЛИНИКА

Мобилен ветеринарен хирургически център, идващ във вашия квартал!

Lucky Hunt е проектирал напълно оборудвана и лицензирана мобилна клиника.

С тази клиника е по-ефективно да се реализират големи кампании за стерилизация, които организираме в селата, които са по-далеч от основната ни база.

Всяка стерилизираща кампания има минимална цел от 200 стерилизации, която се равнява на хиляди предотвратени раждания годишно.

LHF предлага евтина и висококачествена хирургическа операция на мобилната ни кастрационна клиника, която пътува до много квартали на България!

Осъзнаваме, че бездомността на животните и много от най-сериозните кризи със здравето на животните възникват в кварталите с ограничен достъп до ветеринарни грижи. LHF предоставя субсидирани услуги, свързани със стерилизация / кастрация, директно към такива общини.

Манипулациите в мобилната ни клиника на LHF се обслужват от професионално обучени, напълно лицензирани ветеринарни лекари и техници.

Екипите ни следват най-добрите практики, установени от Асоциацията на ветеринарните лекари.