MOBILE CLINIC

Мобилен ветеринарен хирургически център

С цел по-ефективната реализация на кампаниите по кастрация в труднодостъпни райони,или такива,където достъпа до подобна услуга е ограничена или отсъстваща,Фондация „Лъки Хънт Проджект“ проектира и реализира мобилна версия на клиниката си.

Оптималното използване на съоръжението,изисква реализацията на най-малко 200 кастрации за времето на акцията,което от своя страна цели трайна промяна на популацията в района на дислокация.

Така сложен и назрял през годините до гигантски пропорции,проблемът с безстопанствените животни и безконтролното развъждане в домашни условия,изискват гъвкави и също така комплексни решения.

Фондацията предоставя възможност на малките общини и  крайните кварталите, да използува ред субсидирани,ветеринарно медицински услуги ,при това бързо и адекватно,при високо ниво на професионализъм .

Мобилната клиника се обслужва от не малък екип от високо квалифицирани ветеринарни лекари и специалисти,обучени в най-ефективните методики за кастрация.