Site logo

Нагласи на европейците към благосъстоянието на животните и къде сме ние

Проучване на Евробарометър

През 2023 Евробарометър проведе специално проучване за нагласите на европейците по въпросите за благосъстоянието на животните. Изводите от него подчертават необходимостта от подобрение на отношението към животните и регулиране на този важен въпрос.

В резултат на това, през декември 2023 г., Европейската комисия предложи нови правила и изисквания за хуманно отношение към животните, които се обсъждат на ниво европейски институции.

Как е проведено изследването?

Проучването обхваща 26 376 респонденти от 27-те страни членки на ЕС. Извършено е по метода лице в лице.

В сайта на Европейския съюз са публикувани резултатите от проучването по държави, както и обобщените резултати за целия ЕС.

Всички сме на едно мнение: отношението към животните трябва да се подобри, да стане по-хуманно и това следва да бъде регламентирано, контролирано и осъзнато. 

Някои обобщени ключови данни за ЕС

90%

от европейците смятат, че практиките на отглеждане и развъждане трябва да отговарят на основни етични изисквания, като осигуряване на достатъчно пространство, храна, вода и подходящо третиране.

84%

от европейците считат, че хуманното отношение към селскостопанските животни следва да бъде подобрено в техните страни.

74%

от респондентите смятат, че благосъстоянието на домашните любимци (кучета и котки) в техните страни трябва да е по-добре защитено, отколко е към момента.

Къде сме ние?
Интересен факт за България

По отговора на един от въпросите в това проучване, обаче, България се отличава от всички останали страни членки:

Според публикуваните резултати 70% от интервюираните българи (общо 1024 респондента от различни социо-демографски групи в страната) имат ежедневен контакт със собствените си домашни любимци, докато този показател средно за ЕС е 44%. 

Ако мислите, че с Румъния сме горе-долу на едно ниво, грешите. При тях този процент е едва 37%. 

В изследването са предложени различни варианти за утвърдителен отговор на този въпрос – с други животни, със селскостопански животни, с други домашни животни. Затова и отговорът „Да, със собствените си домашни любимци“ може да се интерпретира като „Да, в домакинството ми има домашен любимец“.

Разбира се, тук се числят всички домашни любимци, но в един от документите се посочва, че 90% от тях са кучета и котки.

Ето каква е статистиката по държави:

Още един прелюбопитен факт: във всички Европейски страни, освен в България, над 1/4 (>28%) от населението няма в ежедневието си редовен контакт с животни. В България това се отнася само за 7% от запитаните:

Като добавим към тези резултати за България и голямата популация на безстопанствени кучета и котки (огромен проблем за страната) може би вече ще си обясним по-добре защо приютите са препълнени, а осиновяванията тук се случват рядко и трудно.

Пълните доклади от изследването, можете да разгледате на официалния сайт на ЕС. 

Стани виртуален попечител на някое от нашите кученца и го подкрепи с дарение за период от 1, 3, 6 или 12 месеца!